ประเภทรถเข็น

รวม 5 ประเภทรถเข็น ที่นิยมใช้ในธุรกิจบริการ

อย่างที่รู้กันว่ารถเข็นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท หลากวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งคนที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการ เช่น โ...

Continue reading

แก๊สรั่ว สาเหตุ การป้องกัน LPG รั่ว

แก๊สรั่ว การป้องกัน การสังเกต และการตรวจจับเพื่อความปลอดภัย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าแทบทุกครัวเรือนในปัจจุบันต้องใช้งานถังแก๊สสำหรับประกอบอาหารกันอยู่แล้ว ความเสี่ยงที่จะเจอปัญหา “แก...

Continue reading