อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส และควันจากการเผาไหม้

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วพร้อมส่งสัญญาณเตือนภัย มีทั้งแบบ Single Gas Detector (ตรวจจับเฉพาะแก๊ส LPG หรือ แก๊สหุงต้ม) และแบบ Dual Gas Detector (ตรวจจับทั้งแก๊ส LPG และ CO หรือก๊าซเผาไหม้) โดยรุ่น Dual Gas จะส่งสัญญาณเตือนไม่ว่าจะตรวจจับเจอ LPG หรือควันจากการเผาไหม้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คุณได้ถึง 2 ชั้น

Showing all 2 results

คัดกรองสินค้า