เครื่องไล่สัตว์ และแมลง

เครื่องไล่สัตว์ ไล่หนู และแมลงต่างๆ ด้วยระบบไฟฟ้า ผ่านการรับรอง CE / FCC / RoHS (มาตรฐานยุโรป) สร้างคลื่นเสียง Ultrasonic และ Electromagnetic เพื่อสร้างการรบกวน โดยระบบจะทำการสุ่มความถี่เสียง และเปลี่ยนความถี่เสียงเองอัตโนมัติ

Showing all 2 results

คัดกรองสินค้า