เครื่องไล่หนู

เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ด้วยพลังคลื่น Ultrasonic และ Electromegnatic ที่ปล่อยออกมาแบบสุ่ม ไม่คงที่ เปลี่ยนย่านความถี่เองอัตโนมัติ สร้างการรบกวนแก่หนู และแมลงอื่นๆ ที่ถูกรบกวนด้วยย่านความถี่ใกล้เคียงกัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ มาพร้อมกับลำโพงที่ใหญ่กว่าเดิม

Showing all 2 results

คัดกรองสินค้า