ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด Oxygen Saturation SpO2

เผยความลับเกี่ยวกับ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

ออกซิเจนเป็นก๊าซที่อยู่รอบๆ ตัวเรา โดยในอากาศรอบตัวเราจะมี ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ 21% ในขณะที่อีก 78% จะเป็นก๊าซไ...

Continue reading