สุขภาพ

เผยความลับเกี่ยวกับ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด Oxygen Saturation SpO2

ออกซิเจนเป็นก๊าซที่อยู่รอบๆ ตัวเรา โดยในอากาศรอบตัวเราจะมี ออกซิเจนเป็นส่วนประกอบ 21% ในขณะที่อีก 78% จะเป็นก๊าซไนโตรเจน และอีก 1% ที่เหลือคือก๊าซอื่นๆ ซึ่ง ออกซิเจนคือก๊าซที่ร่างกายของเราจะเก็บไว้เวลาที่เราหายใจเข้า จากนั้นก็จะเข้าสู่กระแสเลือด และนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้น ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด คือ สิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเรามาก เพราะหาก ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือก หรือ Oxygen Saturation ต่ำ ก็จะเป็นอันตรายต่อการทำงานของส่วนต่างๆ ในร่างกายเราได้

ออกซิเจนเข้าไปในเลือดได้อย่างไร

เวลาเราหายใจ อากาศก็จะเข้าไปในปอด ในปอดของเราจะมีถุงลมเล็กๆ เต็มไปหมด โดยถุงลมเป็นส่วนที่ มีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ ระหว่างก๊าซออกซิเจน (O2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในถุงลมของเราจะสามารถให้ก๊าซออกซิเจน (ก๊าซที่ดีต่อร่างกาย) และก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ (ก๊าซที่ไม่ดีต่อร่างกัน) ซึมผ่านได้ โดยที่จะให้ก๊าซออกซิเจนซึมเข้าสู่เส้นเลือด และจะให้ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ซึมออกมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเข้าไปในในร่างกาย ก่อนที่จะนำเลือกกลับเข้า สู่หัวใจของเรา

เมื่อออกซิเจนเข้าไปในเส้นเลือดแล้ว ก็จะละลายไปกับน้ำในเลือด และจะไปจับกับฮีโมโกลบิน หรือจับกับเม็ดเลือกแดงของเรานั่นเอง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับถุงลมโป่งพอง ที่อาจส่งผลต่อ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

อย่างที่ทราบกันแล้วว่าถุงลมมีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ เพื่อนำออกซิเจนเข้าไปในเลือด และส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของล่างกาย แต่ในกรณีที่เราสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะเริ่มมีอาการไอเรื้อรัง และทำให้เกิดภาวะ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ทำให้ถุงลมเริ่มขาด เนื่องจากขาดความยืดหยุ่น โดยเมื่อถุงลมเริ่มทะลุ ถุงลมหลายๆ ถุงก็จะเริ่มรวมตัวกันจนเป็นถุงลมขนาดใหญ่ขึ้น เราจึงเรียกว่า “ถุงลมโป่งพอง”

แลกเปลี่ยน ออกซิเจนในเลือด ความเข้มข้น
ภาพเอกซเรย์ปอด จุดที่แลกเปลี่ยน ออกซิเจนในเลือด

ถุงลมในปอดจะถูกทำลาย ทำให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดน้อยลง ส่งผลให้คนที่สูบบุหรี่ไปนานๆ จะเริ่มง่าย หอบง่าย และ อาจทำให้สุขภาพ ไม่ค่อยแข็งแรง เนื่องจากขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ซึ่งโรคนี้จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ เรียกว่าเป็นแล้วเป็นเลย ยิ่งเป็นเยอะก็จะมีความเป็นไปได้ที่อาหารจะทรุดลงอย่างรวดเร็ว แต่หากเป็นยังไม่เยอะมาก และหยุดตัวกระตุ้น ซึ่งก็คือ บุหรี่ ก่อนที่จะมีอาการรุนแรง หรือมีโรคอื่นแทรกซ้อนเข้ามา ก็มีโอกาสที่อาการจะทรงๆ อยู่ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วย ดังนั้นดีที่สุดคือเลิกบุหรี่กันเถอะ

โดยผู้ที่สูบบุหรี่จัด และเริ่มอยู่ในวัยกลางคน ควรหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอยู่ตลอดเวลา ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อนำออกซิเจนเข้าร่างกายเยอะๆ และควรตรวจ ความอิ่มตัว หรือ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดอย่างเป็นประจำ

ความอิ่มตัว หรือ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด

เมื่อออกซิเจนจับกับเม็ดเลือดแดงครบทุกเม็ดแล้ว มันก็จะมีความอิมตัวเกิดขึ้น เช่น หากในเซลเม็ดเลือดแดงนั้นมีฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง 100 หน่วย และทั้ง 100 หน่วยได้จับกับออกซิเจนครบแล้ว ก็จะมีความอิ่มตัวเป็น 100% ซึ่งก็จะถือว่ามีออกซิเจนเพียงพอในการที่จะส่งไปใช้งานในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ซึ่งโดยคนทั่วๆ ไป ค่าความอิ่มตัวนี้ควรจะอยู่ที่ 95%-100% โดยในสมัยนี้ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เราสามารถตรวจ ความอิ่นตัวออกซิเจนในเลือด ได้ด้วยเครื่อง Oximeter โดยสามารถตรวจเองที่บ้านได้ง่ายๆ

ทำไมถึง ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ต่ำ

เป็นไปได้ที่เวลาเราหายใจเข้าไปโดยมีก๊าซพิษ เช่น ควันรถ ควันไฟ เข้าไปด้วยในจำนวนที่เยอะ ทำให้แทนที่ออกซิเจนจะไปจับกับฮีโมโกลบิน กลายเป็นก๊าซพิษอื่นๆ กลับเข้าไปจับตัวกับฮีโมโกลบินแทน เช่น หากมีฮีโมโกลบิน 100 หน่วย สามารถจับกับออกซิเจนได้ 90 หน่วย ที่เหลืออีก 10 หน่วย ไปจับกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดก็จะเหลือเพียง 90%

การวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดนั้นสำคัญโดยเฉพาะเวลาต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือบริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่นการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF Bangkok ที่ก็ต้องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนก่อนให้บริการ เพราะข้อมูลนี้จะช่วยบอกความพร้อมของสภาพร่างกายด้วย

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

หากใครเคนสังเกตที่โรงพยาบาลนอกจากจะวัดความดันเลือดแล้ว เดี๋ยวนี้จะมีเครื่องเล็กๆ มีหนีบที่ปลายนิ้วเราด้วย นั่นแหละคือ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ซึ่งเครื่องนี้เราเรียกว่า Oximeter

โดยสมัยนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราสามารถหาซื้อเครื่อง Oximeter หรือ Pulse Oximeter ที่ทาง ActiveSonic นำเข้ามา สามารถวัดได้ทั้งชีพจร (PR และ PI) และ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือก (SpO2) มาใช้เองได้ในราคาไม่แพง ทำให้เราสามารถคอยวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ตลอด ปลอดภัย ใช้งานง่าย เพียงแค่หนีบที่ปลายนิ้ว เครื่อง Oximeter นี้ก็สามารถประเมินผลออกมาผ่านหน้าจอ OLED ได้เลย ซึ่งไม่ต้องเสียบปลั๊กให้ยุ่งยาก เพียงแค่ใช้ถ่าย AAA 2 ก้อน ก็ใช้ได้ยาว พกพาสะดวก

ActiveSonic เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด AOM-001_1
เครื่องวัดความเข้มข้มของออกซิเจนในเลือด วัดจากการหนีบที่ปลายนิ้ว

การวัดค่า SpO2 เป็นประจำ เป็นสิ่งสำคัญต่อทุกเพศ​และทุกวัย เพราะออกซิเจนในเลือดเป็นสิ่งสำคัญมาก การที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดน้อยเกินติดต่อกัน อาจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของส่วนอื่นๆ ในร่างกายเราลดลง

อัพเดทสินค้าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 .. ในช่วงนี้มีจำนวนออเดอร์เครื่อง Oximeter เข้ามาจำนวนมาก และสินค้ามีจำกัด ทางเราจึงขออนุญาตเปิดให้สั่งโดยการ Pre-order โดยสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมทาง Line: @activesonic

อ้างอิงจากข้อมูลของ พันตรี รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งชัย ชวนไชยกูล วิทยาลัยวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (แหล่งข้อมูล mahidol.ac.th)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *